Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowia
AKTUALNOŚCI


 • Ogłoszenie 21.11.2017

  2017-11-21

  Wieruszów, dnia 21.11.2017 r       O G Ł O S Z E N I E       Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna informuje odbiorców wody , iż  z uwagi na częsty brak możliwości odczytu wodomierza...

 • Komunikat z dnia 18.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  2017-09-18

  Komunikat z dnia 18.09.2017 r.  w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.        Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. na podstawie komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie z dnia 18.09.2017 r. odwołuje komunikat z dnia 06.09.2017...

 • Komunikat z dnia 14.09.2017 r. w sprawie jakości wody

  2017-09-14

  Komunikat z dnia 14.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.             Zgodnie z pismem PSSE-HK-4850-26-7/10/17 z dn. 14.09.2017 r., Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w...

 • Komunikat z dnia 06.09.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  2017-09-07

  Aktualizacja 07.09.2017 w sparwie jakoci wody        Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje iż w dniu 07.09.2017 r. został przeprowadzony ponowny pobór próbek w miejscowości Polesie tj. przepompownia wody Polesie oraz Polesie 24 oraz pobór próbek w miejscowości...

 • Ogłoszenie o sprzedaży maszyn budowlanych i pojazdów

  2017-08-22

            Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie ogłasza do sprzedaży:   1. Przyczepa specjalistyczna niskopodwoziowa   FRANKENBERG TL20II  rok produkcji: 1963r ładowność 18.800 kg 2. Koparko-ładowarka KOMATSU   model WB97R-2, rok produkcji 2002 3. Samochód...

 • Informacja w sprawie budowy budynku mieszkalnego w rejonie Gimnazjum nr 1

  2017-08-22

  INFORMACJA W SPRAWIE BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO       W WIERUSZOWIE, W REJONIE GIMNAZJUM NR 1.                     Przedsiębiorstw Komunalne w Wieruszowie S.A. prosi osoby zainteresowane pozyskaniem docelowo własnościowego lokalu mieszkalnego, w systemie ratalnym  ...

STREFA KLIENTA


KOMUNIKAT

Wieruszów, dnia 23.11.2017 r.

 

        

Komunikat z dnia 23.11.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

         Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 20.11.2017 r. w dwóch punktach tj. punkt monitoringowy SUW Lubczyna, punkt monitoringowych  sieci Wyszanów. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

Informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punkcie SUW Lubczyna oraz punkcie  monitoringowym sieci Wyszanów odbędzie się w dniu 27.11.2017 r.

 

Na pozostałych punktach monitoringowych tj. wodociąg Lubczyna: sieć Lubczyna, wodociąg Wieruszów (wszystkie punkty monitoringowe), wodociąg Mirków (wszystkie punkty monitoringowe) nie stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.    

 

                                                                 Z poważaniem

                                                                 Prezes Zarządu – Andrzej Małys
WIRTUALNE BIURO

1. WUKO 
 • dni robocze 6:00 - 15: 00 - 291,60 zł brutto
 • dni robocze po 15:00 - 345,60 zł brutto
 • sobota, niedziela - 399,60 zł brutto.

Dojazd poza granice miasta Wieruszów płatny 3,69 zł brutto za każdy przejechany kilometr.


2. Montaż zaworu antyskażeniowego - 62,12 zł brutto.

3. Sprawdzenie instalacji wewnętrznej - 43,05 zł brutto.

4. Wymiana zaworu - 43,05 zł brutto.

5. Badanie laboratoryjne - 246,00 zł brutto.

6. Plombowanie/rozplombowanie wodomierza - 30,75 zł brutto.

7. Odbiór podlicznika - 36,90 zł brutto.

8. Montaż wodomierza DLA - 178,20 zł brutto.

9. Montaż wodomierza/15 - 127,44 zł brutto.

10. Montaż lub demontaż wodomierza - 32,40 zł brutto.

11. Odkręcenie/zakręcenie wody - 36,90 zł brutto.

12. Plombowanie po zerwaniu plomby -  123,00 zł brutto.

13. Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - 81,00 zł brutto.

14. Nadzór nad nowymi urządzeniami - 49,20 zł brutto.
1. STACJA DIAGNOSTYCZNA 
 • tel. 62 784 25 83
 • czynna w dniach od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7:00 - 19:00 oraz w sobotę od 7:00 do 13:00.

2. POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Tadeusz Gołdyn -    660-738-320
Andrzej Sroka  -    660-738-321 
Marcin Górecki -    784-933-695

3. INKASENCI

Bogdan Potomski - 698-697-351 
Zygmunt Bryłka -   698-697-339

 
4. KIEROWNICY ZAKŁADÓW 

1. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WŁODZIMIERZ ADAMSKI  

kom. 606-658-913
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 11

2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNLANYCH I TRANSPORTU
PIOTR PIETRZYKOWSKI 
kom. 660-738-325
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 17

3. ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY WODOCIĄGÓW I KANALZACJI
AGNIESZKA FRONIA

kom. 784-084-255
ZWiK: 62-784-16-89 w. 16
ZRB: 62-784-16-89 w. 28


4. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
RYSZARD OLBROMSKI  

kom. 604-992-461
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 22
 

JAKOŚĆ WODY

Twardość wody 

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia" czyli wytrąconych podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglanów wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody usunięty węglany wytrącają się tworząc osad.
Twardość wody jest podawana w różnych jednostkach. Najlepiej obrazującą istotę zagadnienia jest najpowszechniej wykorzystywana w technologii jednostka: mgCaCO3/l. Ze względu jednak na to, że równorzędnie stosowane są inne jednostki  zamieszczamy przydatną tabelę, pozwalającą ustalić stopień twardości wody.
 
Twardość wody pitnej według norm polskich  wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. / Dz. U. 2015, poz.1989/
 
 
 

TWARDOŚĆ WODY 2017
Stacja Uzdatniania Wody Twardość węglanowa
[mg CaCO3/l]
Stopnie niemieckie Stopnie angielskie Stopnie francuskie Skala opisowa
Wieruszów, ul.Ogrodowa 197 11,03 13,80  
19,7
woda miękka
Wieruszów,
ul. Rzemieślnicza
297 16,63 20,8 29,7 woda średnio-twarda
Mirków 229 12,8 16,04 22,9 woda średnio-twarda
Lubczyna 465 26,04 32,56 46,5 woda twarda

 

Informacja o twardości wody 24.03.2017 r. Decyzje o przydatnoći wody do spożycia 

Decyzja o przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody (ul. Ogrodowa) w Wieruszowie 27.12.2016 r.

Decyzja o przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubczynie 27.12.2016 r.

Decyzja o przydatności wody do spożycia z Hydrofornii w Mirkowie 27.12.2016 r.

 Komunikat, z dnia 01.02.2016r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody powtórnie pobranych do badania w dniu 26.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8.

Woda z kranu nadaje się do spożycia.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Małys


Komunikat z dnia 22.01.2015 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 19.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul.Waryńskiego 8. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane. W pozostałych punktach poboru tj.: wodociąg Wieruszów: SUW ul. Rzemiślnicza, Chobanin; wodociąg Mirków, sieć Teklinów; wodociąg Lubczyna na podstawie wyników badań próbek wody do badania w dniu 19.01.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punktach SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8 odbędzie się w dniu 27.01.2016 r..

Z poważaniem Prezes Zarządu
/-/
Andrzej Kiedos

 


Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S. A. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie decyzjami z dnia 14.10.2015r. po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z:
- wodociągu w Lubczynie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i jednym miejscu na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego),
- wodociągu w Wieruszowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody (ul. Ogrodowa) i trzech miejscach na sieci (w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego),
- wodociągu w Mirkowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i dwóch miejscach na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego) stwierdził przydatność wody do spożycia.WYSZUKIWARKA

Gmina Wieruszów