Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowia
Logo Unii Europejskiej
AKTUALNOŚCI


STREFA KLIENTA


KOMUNIKAT

Komunikat o zmianie taryfy dla ciepła na terenie Gminy Wieruszów od 01.07.2018 r.

 


Komunikat z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej

do spożycia

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. na podstawie komunikatu

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 15.06.2018 r.

dotyczący podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22˚C

w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej

ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie.

Na podstawie wyników kontrolnych badań jakości wody

po zakończeniu działań naprawczych próbek pobranych

z wodociągu w Wieruszowie w dniu 20.06.2018 r.

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził

 przydatność wody do spożycia.

 Komunikat o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wieruszów od 19.06.2018 r.
 

 

Komunikat z dnia 15.06.2018 r.
o podwyższonej ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22˚C
 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi


 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. na podstawie
komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie
z dnia 15.06.2018 r.
informuje, że w próbach wody przeznaczonej do spożycia,
pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie,
 pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 12.06.2018 r., stwierdzono
podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰C
 
Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia owoców i warzyw należy poddać przegotowaniu. Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
 
W związku z powyższym przystąpiono do działań naprawczych na tym wodociągu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.
 
 
 

 

                                                                                            Z poważaniem
                                                                               Prezes Zarządu – Andrzej Małys

 INFORMACJA 


Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

W związku z tym przekazujemy państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A., by lepiej opisać usługi, które świadczymy, oraz wyjaśnić, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność i jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych u nas danych. 

 Informacje te znajdują się pod wskazanym adresem Informacje o przetwarzaniu danych lub do pobrania w formie pliku pdf: POBIERZ


 


 


INFORMACJA
odnośnie telefonicznego udzielania informacji 


W związku obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie możemy telefonicznie udzielać informacji na temat należności bez uprzedniej weryfikacji klienta.

Do czasu opracowania stosownych procedur weryfikacji informacje te będą przekazywane osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A
ul. Bareły 13 A

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 
WIRTUALNE BIURO

TARYFY  TARYFA DLA CIEPŁA
1. WUKO 
  • dni robocze 6:00 - 15: 00 - 291,60 zł brutto
  • dni robocze po 15:00 - 345,60 zł brutto
  • sobota, niedziela - 399,60 zł brutto.

Dojazd poza granice miasta Wieruszów płatny 3,69 zł brutto za każdy przejechany kilometr.


2. Montaż zaworu antyskażeniowego - 62,12 zł brutto.

3. Sprawdzenie instalacji wewnętrznej - 43,05 zł brutto.

4. Wymiana zaworu - 43,05 zł brutto.

5. Badanie laboratoryjne - 246,00 zł brutto.

6. Plombowanie/rozplombowanie wodomierza - 30,75 zł brutto.

7. Odbiór podlicznika - 36,90 zł brutto.

8. Montaż wodomierza DLA - 178,20 zł brutto.

9. Montaż wodomierza/15 - 127,44 zł brutto.

10. Montaż lub demontaż wodomierza - 32,40 zł brutto.

11. Odkręcenie/zakręcenie wody - 36,90 zł brutto.

12. Plombowanie po zerwaniu plomby -  123,00 zł brutto.

13. Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - 81,00 zł brutto.

14. Nadzór nad nowymi urządzeniami - 49,20 zł brutto.
1. STACJA DIAGNOSTYCZNA 
  • tel. 62 784 25 83
  • czynna w dniach od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7:00 - 19:00 oraz w sobotę od 7:00 do 13:00.

2. POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Tadeusz Gołdyn -    660-738-320
Andrzej Sroka  -    660-738-321 
Marcin Górecki -    784-933-695

3. INKASENCI

Bogdan Potomski - 698-697-351 
Zygmunt Bryłka -   698-697-339

 
4. KIEROWNICY ZAKŁADÓW 

1. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WŁODZIMIERZ ADAMSKI  

kom. 606-658-913
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 11

2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNLANYCH I TRANSPORTU
PIOTR PIETRZYKOWSKI 
kom. 660-738-325
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 17

3. ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY WODOCIĄGÓW I KANALZACJI
AGNIESZKA FRONIA

kom. 784-084-255
ZWiK: 62-784-16-89 w. 16
ZRB: 62-784-16-89 w. 28


4. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
RYSZARD OLBROMSKI  

kom. 604-992-461
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 22

JAKOŚĆ WODY

Twardość wody 

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia" czyli wytrąconych podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglanów wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody usunięty węglany wytrącają się tworząc osad.
Twardość wody jest podawana w różnych jednostkach. Najlepiej obrazującą istotę zagadnienia jest najpowszechniej wykorzystywana w technologii jednostka: mgCaCO3/l. Ze względu jednak na to, że równorzędnie stosowane są inne jednostki  zamieszczamy przydatną tabelę, pozwalającą ustalić stopień twardości wody.
 
Twardość wody pitnej według norm polskich  wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. / Dz. U. 2015, poz.1989/
 
 
 

TWARDOŚĆ WODY 2017
Stacja Uzdatniania Wody Twardość węglanowa
[mg CaCO3/l]
Stopnie niemieckie Stopnie angielskie Stopnie francuskie Skala opisowa
Wieruszów, ul.Ogrodowa 197 11,03 13,80  
19,7
woda miękka
Wieruszów,
ul. Rzemieślnicza
297 16,63 20,8 29,7 woda średnio-twarda
Mirków 229 12,8 16,04 22,9 woda średnio-twarda
Lubczyna 465 26,04 32,56 46,5 woda twarda

 

Informacja o twardości wody 24.03.2017 r. Decyzje o przydatnoći wody do spożycia 

Decyzja o przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody (ul. Ogrodowa) w Wieruszowie 27.12.2016 r.

Decyzja o przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubczynie 27.12.2016 r.

Decyzja o przydatności wody do spożycia z Hydrofornii w Mirkowie 27.12.2016 r.

 


Komunikat z dnia 25.06.2018
w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. na podstawie komunikatu

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 15.06.2018 r.

dotyczący podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22˚C

w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej

ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie.

Na podstawie wyników kontrolnych badań jakości wody

po zakończeniu działań naprawczych próbek pobranych

z wodociągu w Wieruszowie w dniu 20.06.2018 r.

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej –

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził

 przydatność wody do spożycia.

 Komunikat z dnia 09.06.2018 r.
w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożyciaPrzedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje iż
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieruszowie
ODWOŁUJE KOMUNIKAT Z DNIA 07.06.2018 r.
Dot. zanieczyszczeni bakteriologicznego wody pochodzącej
ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie.

Na podstawie wyników badań powtórnie pobranych z wodociągu w Wieruszowie w dniu 07.06.2018 r. na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieruszowie stwierdził
PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

 

          Z poważaniem          

Prezes Zarządu – Andrzej Małys

 Komunikat z dnia 07.06.2018 r.
w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o
pogorszeniu się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie.
Ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne wody, pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody w dniu 04.06.2018 r. , PPIS w Wieruszowie stwierdził  brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia, a na SUW przy ul. Ogrodowej w Wieruszowie wprowadzona została dezynfekcja wody.
 
W związku z powyższym wodociąg w Wieruszowie odłączono od SUW na ul. Ogrodowej 
i obecnie woda do sieci wodociągu Wieruszów będzie podawana 
ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Rzemieślniczej w Wieruszowie
gdzie woda nadaje się do spożycia.

W związku powyższym woda dostarczana będzie pod niższym ciśnieniem oraz mogą nastąpić ograniczenia w ciągłości dostawy wody.
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację prosi się o bezwzględne zaniechanie podlewania ogródków i ograniczenie używania wody.
Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. przeprasza za zaistniałe utrudnienia.

                                                                                                                           Z poważaniem          

Prezes Zarządu – Andrzej Małys
Komunikat z dnia 07.06.2018 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 04.06.2018 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz na punkcie monitoringowym  sieci ul. Waryńskiego.
          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) a w przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badania parametru E. Coli i enterokoki w związku z § 21 ust.4 rozporządzenia.
          Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punktach SUW ul. Ogrodowa oraz na punkcie monitoringowym  sieci ul. Waryńskiego odbędzie się w dniu 11.06.2018 r.  
         Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.
Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.
Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.


 

                                                                                                           Z poważaniem          
Prezes Zarządu – Andrzej Małys


Komunikat, z dnia 01.02.2016r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody powtórnie pobranych do badania w dniu 26.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8.

Woda z kranu nadaje się do spożycia.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Małys


Komunikat z dnia 22.01.2015 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 19.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul.Waryńskiego 8. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane. W pozostałych punktach poboru tj.: wodociąg Wieruszów: SUW ul. Rzemiślnicza, Chobanin; wodociąg Mirków, sieć Teklinów; wodociąg Lubczyna na podstawie wyników badań próbek wody do badania w dniu 19.01.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punktach SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8 odbędzie się w dniu 27.01.2016 r..

Z poważaniem Prezes Zarządu
/-/
Andrzej Kiedos

 


Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S. A. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie decyzjami z dnia 14.10.2015r. po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z:
- wodociągu w Lubczynie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i jednym miejscu na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego),
- wodociągu w Wieruszowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody (ul. Ogrodowa) i trzech miejscach na sieci (w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego),
- wodociągu w Mirkowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i dwóch miejscach na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego) stwierdził przydatność wody do spożycia.WYSZUKIWARKA

Gmina Wieruszów