Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowie
Logo Unii Europejskiej

Komunikat o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wieruszów od 19.06.2018 r. - przypomnienie w związku z rozpoczęciem drugiego roku obowiązywania taryf (zmiana ceny względem okresu pierwszego)


Komunikat o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wieruszów od 19.06.2018 r. - przypomnienie w związku z rozpoczęciem drugiego okesu obowiązywania taryf (zmiana ceny względem okresu pierwszego)


Gmina Wieruszów