Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowie
Logo Unii Europejskiej

Komunikat z dnia 29.11.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wieruszów, dnia 29.11.2017 r.

 

        


Komunikat z dnia 29.11.2017 r.

w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 

             Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody powtórnie pobranych do badania w dniu 27.11.2017 r. w dwóch punktach tj. punkt monitoringowy SUW Lubczyna, punkt monitoringowy  sieci Wyszanów.

Stwierdza się  przydatność wody do spożycia.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.


 

Z poważaniem

Prezes Zarządu – Andrzej Małys


Gmina Wieruszów